15/4/11

Cal recuperar la memòria històrica?
Todo este traballo quedaría na friaxe do formigón de non ser polo traballo pedagóxico encetado por Rosa Solsona en colaboración co Museu i Arxiu de la Noguera, a Associació de estudiosos del front del Segre e o Consell comarcal de la Noguera. Os obxectivos deste programa educativo e de formació permanente foron:
• Utilizacion dos espazos de memoria hsitorica como fonte de coñecemento do pasado
• Potenciación de procesos de empatía histórica.
• Converter os espazos da Batalla do Segre no cabeza de pont de Balaguer en espazos de aprendizaxe interxeracional.
• Ver a historia local como parte integradora dunha historia máis xeral.
• Poñer en valor o patrimonio cultural e histórico como recurso didáctico que nos permite construír un coñecemento interdisciplinario e globalizador.
As actividades abranguen dende actividades previas no centro educativo, actividades in situ no espazo arqueolóxico de El Merengue e actividades de aplicación do coñecemento. Os alumnos converténse en corresponsais de guerra, analistas de prensa, traballan con fontes históricas (xornais, diarios, testemuños orais...) que promovan á reflexión e ligar relacións con situacións do presente.
As actividades in situ no espazo arqueolóxico do Merengue consisten en:
a) reproducir de forma simplificada os feitos que van ter lugar alí.
b) establecer procesos de empatía implicando ao alumnado na escenificación da ofensiva.
c) debates éticos sobre se cómpre recuperar a memoria histórica.
Todo este enfoque permite ao alumnado desenvovler habilidades de pensamento crítico, de xestión da información, de comunicación e traballo en equipo, favorece a consolidación dun modelo dunha sociedade democrática, solidaria e tolerante.

Fotografías: actividades na posiciónn franquista de El Merengue (cortesía de Paloma González Marcén, UAB).

No hay comentarios: