20/4/11

L’escola preserva i conserva la memòria


A Universitat de Barcelona e a Universitat Autònoma de Barcelona contan con cadanseu departamento de Didáctica das Ciencias Sociais, un feito insólito noutras latitudes e que amosa ben ás claras o compromiso coa educación da tradición investigadora catalá. Un novo exemplo deste xeito de facer as cousas é a iniciativa de creación da Associació Catalana d’Educació pel Patrimoni, presentada por Clara Masriera, doutora en Didáctica da Arqueoloxía e responsable do parque arqueolóxico da cidadela ibérica de Calafell. Esta asociación xurde coma unha reivindicación do fomento e a inclusión estruturada e estable das experiencias da educación patrimonial na Administración e nas políticas culturais catalás. Pola súa vez, procura promover estratexias de educación informal e de participación cidadá para dotar ao Patrimonio histórico e cultural de significación social. Finalmente, plantexa implicar a todos os axentes vencellados coa xestión do Patrimonio, dende xestores, arqueólogos, docentes, guías, intérpretes, etc... Na declaración programática desta asociación atopamos um enfoque que veremos repetido en museos e memoriais: a necesidade de fomentar espírito crítico, a total transparencia e o sometemento ao debate e discusión pública. Algo impensable na Galicia baltárida.

No hay comentarios: