13/9/10

Cambio Arqueoloxía por un Ikea?


Unha reportaxe recente no Xornal de Galicia analisa a situación da Arqueoloxía profesional no mercado empregando fundamentalmente os datos do traballo desenvolto pola nosa compañeira Eva Parga Dans. Algunhas das cuestións plantexadas na noticia son claramente discutibles ou cando menos matizables. Para contextualizar mellor esta realidade aconsellamos vivamente a leitura do volume Archaeology and the global economic crisis. Multiple impacts, possible solutions editada por ACE and Culture Lab Editions. Podedes baixarvos o libro en http://ace-archaeology.eu/fichiers/25Archaeology-and-the-crisis.pdf.
Doutra volta, segue a ter plena vixencia a análise en clave marxista do mercado da Arqueoloxía levada a cabo polo noso colega do CSIC Pedro Díaz del Río: Arqueología Comercial y Estructura de Clase no volume CAPA 12, coordenado por Mª. Mar Bóveda López: Gestión patrimonial y desarrollo social: 7-18. http://digital.csic.es/bitstream/10261/5636/1/CAPA12.pdf

Noticia orixinal en http://www.xornal.com/artigo/2010/08/31/cultura/cambio-escavacion-ikea/2010083100194600320.html

No hay comentarios: