21/1/10

Tumbas con vidaComunidades cun característico modo de produción doméstico. A posesión de terras e gando como elemento de diferenciación social. Comunidades agrarias premodernas insertas en procesos de aculturación e globalización. A cobertura ideolóxica do cristianismo. O alén. No aquén a Modernidade conta moito, as chancletas, a roupa á moda europea, entre faranji e militar. O traxe chaqueta. Os oromos pratican unha agricultura complexa con arado, moi diferente da agricultura de estivada e queima doutras comunidades veciñas máis igualitarias de campesiños primitivos. A escritura como sanción simbólica dunha posición social nunha sociedade tradicionalmente ágrafa. No canto do mural, as cores da bandeira nacional.

No hay comentarios: