8/8/11

Lugnasad
Como no caso do Oenach Atlántico de Narón, ou na Festa do Beltaine de Santa Comba a comunidade local de Chamartín leva a cabo o seu particular Lugnasad vetón. O proceso de patrimonialización do pasado protohistórico é aquí especialmente interesante xa que o pobo conta cunha Aula Arqueológica que si fai partícipe aos veciños da xestión e divulgación do Patrimonio local, unha diferenza notable co que acontece noutros lares, coma o Centro Arqueolóxico de Barbanza en Neixón, por poñer un exemplo próximo. Neste senso, o discurso arqueolóxico e o discurso popular respéctanse mutuamente até o punto de integrarse o IIº Congreso de Arqueología no propio programa festivo vetón.

No hay comentarios: