4/7/11

Un xacemento de altos voos


Mandji posúe unha extensión de 15 km2 con 6 km no eixe N-S e 5 km no eixo E-W. Apenas un 1 % da illa se adica á explotación agraria. Moi alonxada do centro político de Guinea Ecuatorial (só 24 km sepárana de Gabón), a illa tense convertido nun elemento central da política desarrollista do goberno no marco da explotación petrolífera do golfo de Guinea. Na actualidade, as autoridades ecuatoguineanas están executando un proxecto de reconversión da illa en destino turístico internacional. Esta iniciativa deu lugar á construción dun aeroporto na parte E de Mandji que afecta ao 30 % da superficie total da illa. As obras permitieron documentar unha grande cantidade de restos arqueolóxicos, sobre todo vasillas cerámicas decoradas, algunha das cais foi levada como curiosidade ao Centro Cultural Español en Bata. O interés dos restos levou a organizar unha primeira campaña de prospeción arqueolóxica en 2009 (González et al. 2011) que permitiu calibrar o alcance real do descubrimento.

González Ruibal, A.; Picornell, Ll. e Valenciano, A. 2011. Early Iron Age burials from Equatorial Guinea: the sites of Mandji island. Journal of African Archaeology, 9(1).

No hay comentarios: