6/7/11

Un bo perfilA importancia do descubrimento xustificou unha segunda campaña máis ambiciosa que contase cun equipo máis amplio con vistas a abordarmos unha escavación en área na zona sondeada previamente en 2009. O obxectivo da escavación en área era definir a funcionalidade do xacemento como zona funeraria, ritual ou ambas as dúas. Cómpre ter en conta que en África centro-occidental se coñecían até esta data tumbas ailladas pero non camposantos propiamente ditos. Pola súa vez, o avance das obras redimensionaba o proxecto, converténdoo no primeiro proxecto de correción de impacto arqueolóxico dunha obra pública realizado en Guinea Ecuatorial.
A construción do aeroporto afectou a todo o xacemento coa apertura de pistas e a escavación con medios mecánicos para extraer area. Estas obras deixaron á vista unha serie de perfís vivos nos que se documenta a secuencia estratigráfica. A primeira tarefa que encetamos foi a limpieza sistemática destes perfís nos que comezaban a definirse unha serie de manchas de terra marrón escura...

No hay comentarios: