4/7/11

Mandji 2011


Entre os meses de xaneiro e febreiro de 2011 un amplo equipo interdisciplinar de investigadores españois realizou traballos arqueolóxicos na illa de Mandji (Guinea Ecuatorial) no seo dun proxecto financiado polo Ministerio de Cultura do Goberno de España, dentro do programa anual de arqueoloxía no exterior, e maila Axencia Española para a Cooperación Internacional ao Desenvolvemento (AECID). Este proxecto contemplou catro liñas de actuación básicas, desenvoltas todas elas en estreita colaboración coas autoridades guineanas:
• Realización dunha escavación de urxencia nos terrenos afectados pola construción dun aeroporto na illa de Mandji, coñecida habitualmente polo seu nome portugués: Corisco.
• Labores de formación, coa incorporación de persoal guineano nos traballos arqueolóxicos de campo.
• Desenvolvemento dunha liña de investigación en arqueoloxía histórica, centrada no impacto material da presenza europea na zona, con especial atención ao colonialismo español.
• Plantexamento dunha arqueoloxía pública na illa de Mandji, mediante actividades de divulgación e difusión coa comunidade e o alumnado locais.


Figura: A visión idealizada del colonialismo español: mapas elaborados polos misioneIros claretianos.

No hay comentarios: