7/7/09

Arqueoloxía da Arquitectura


En Biduido d'Abaixo contamos cun exemplo soberbio de continuidade, que non superposición, de modelos arquitectónicos vencellados ao ensino público. A escola nacional de nenas erguida en 1902 polos emigrantes da parroquia n'a Habana. Obra fermosa de cantería tradicional, reproduce o modelo de casa que daquela estaba a inzar as beiras das estradas; moitas destas vivendas eran construídas por indianos e emigrantes retornados de Cuba, Uruguai ou Arxentina. Ao carón temos a escola franquista de 1958, erguida no seo do Plan Nacional de construcciones escolares. Arquitectura moderna, fascistoide. A Arqueoloxía da Arquitectura pode dicir moito sobre a implantación do Estado no rural (cuarteis da Garda Civil, escolas, cárceres, casillas de peóns camineiros). O arqueólogo arxentino Andrés Zarankin ten analisado espacialmente e dende un punto de vista diacrónico os diferentes modelos de escolas que se sucederon nunha zona de Buenos Aires dende meados do século XIX até o primerio terzo do XX. As conxunturas políticas, os cambios nas leis de educación, as mutacións nas mentalidades, todo iso se reflicte formal e espacialmente na arquitectura escolar. Velaí está a paisaxe galega chea de escolas de indianos, escolas franquistas e grupos esoclares xurdidos co EXB.

No hay comentarios: