24/6/09

Mollóns da Modernidade


En Sobrado topamos na lindeira dun lameiro cun acobillo de mollóns de estrada e de liña de ferrocarril, pezas de cantería que noutros países civilizados son considerados parte do Patrimonio arqueolóxico. Existe toda unha apropiación de cultura material promocionada polo Estado na Galicia rural, dende pezas das vías empregadas en bocas de fornos de coce-lo pan, até sillares de pontes do ferrocarril, lumieiras das casas dos peones camineros ou pezas de vidro das torres de FENOSA. Arqueoloxía do pasado contemporáneo.

No hay comentarios: