25/6/09

Arquitectura fascista


Tamén topamos en Sobrado coa arquitectura doméstica promocionada polo nacionalcatolicismo, unha imitación da arquitectura fascista italiana nas colonias agrarias de Sicilia ou Etiopía, por poñermos dous exemplos. Casas modernas para tempos premodernos. Un fenómeno curioso que estamos estudando e que se constata a escala de todo o país é a febre construtiva que se dá entre 1953-1955 por parte dos Ministerios controlados aínda pola Falanxe. A abolición do estado de guerra, a superación dos anos da fame, os pactos cos USA pero tamén a sospeita do cambio político que se consumaba dentro do Rexime (sustitución de falanxistas por tecnócratas vencellados ao Opus Dei) axudan a explicar a cronoloxía desta campaña propagandística materializada a través da arquitectura de casas, fontes e lavadoiros.

No hay comentarios: