8/5/09

Volksgeist

Centroeuropa está presente nesta aldea postmoderna. Os emigrados no seu día a Suíza e Alemaña recrean unha escenografía alpina con tellados en caída libre, cartelería en alemán e bávara terraza-cervexería. Todo vale para a decoración enxebrista. Curiosa combinación de trisquel céltico e tradicional remate de hórreo ou panteón, reminiscencia do barroco rural galego. Mentres as rosáceas (carro, leito, cabazo) decoran ruínas, os trisqueis emerxen coma o símbolo do futuro, como petroglifo celta con significado que coroa a resurreccion dunha aldea antano morta.

No hay comentarios: