28/12/10

Palheiros

Un bo exemplo dos trocos que están acontecendo é o da arquitectura tradicional dos palheiros e cabanotes de Madeira, que sempre aparecían nas estampas turísticas británicas do século XIX, como marchamo tropical e exótico da illa. Na zona N aínda se conservan en uso algunhas casas, pero a meirande parte delas xa están esborralladas ou renovadas con chapa metálica e cemento. Como no caso das pallozas no NW hispánico, o seu abandono vai parello da súa reconversión en recurso icónico-visual e identitario, en obxecto turístico que comparte espazo coas figuras do inefable Cristiano Ronaldo.

No hay comentarios: