3/9/10

Arqueoloxía do Pasado Contemporáneo


Foi un placer falar con Francis, vello arqueólogo holandés que con oitenta anos segue prospectando e estudando o mundo das necrópoles neolíticas e da Idade do Bronce. Este home ofreceunos unha lección maxistral da Historia moderna dos Países Baixos. Cando lle preguntamos polos tempos da ocupación nazi, respostounos que claro que se acordaba, pero que fora unha época moi dura, que compría superar o recordo dese tempo para seguir adiante. A faciana cambioulle de socate, amosando na mirada toda a trauma da violencia e do medo. Deseguido continuou a falar das Provincias Unidas no século XVII. Holanda, como acontece noutros países como Francia, aínda non pechou páxina de 1940-1945 e segue presente a ignominia do colaboracionismo dalgúns e a pasividade de moitos durante a ocupación nazi e o exterminio dos xudeus. Toda esta realidade refléxase de diferente xeito nas películas O soldado de Orange (1977)e O Libro Negro (2006) ámbalasdúas de Paul Verhoeven, e O Asalto (1980) de Fons Rademakers.

No hay comentarios: