16/2/10

A xénese da escavación


Iniciamo-la intervención coa apertura de catro UR de 4 x 4 (UR 1000, 1001, 1100 e 1101) a xeito de sondaxes valorativas. O decapado do horizonte vexetal (UENEI06001) deixou bastante clara a potencia estratigráfica da zona. A metade E non contaba con niveis arqueolóxicos aparecendo directamente a laxe de xisto que conforma o sustrato rochoso, presentando abundantes diaclasas, cunha disposición liñal e orientación clara N-S. Sen embargo, a metade máis occidental, e nomeadamente a UR1100, forneceu unha concentración significativa de material arqueolóxico, destacando a documentación dalgúns fragmentos de bronce e de anacos de moldes cerámicos para fundición de bronce. Pola súa vez, o rexistro en pranta dunha estrutura de combustión tipo lareira e de calzos de poste apuntaban á existenza dunha estrutura de carácter doméstico.

Foto: lareira e restos dunha cabana erguida con materiais perecedoiros nas sondaxes iniciais.

No hay comentarios: