16/2/10

Ricaz panorama


En liñas xerais, sintetizaremos a continuación a secuencia estratigráfica documentada e as principais estruturas exhumadas. Rexistramos dous niveis claros de ocupación, destacando o complexo panorama da fase máis recente, con dous obradoiros metalúrxicos de bronce, dúas cabanas feitas con materiais perecedoiros e unha cabana de cachotería de pedra de posible uso ritual adscribible por cronoloxía relativa aos séculos VI-V a. n.e.
Figura: croquis da área escavada no Castro Pequeno coa distribución dos achados vencellados coa actividade metalúrxica do bronce e principais estruturas documentadas.

No hay comentarios: