27/12/09

Luanco


Proveitosa estancia en Luanco, aprendendo cousas abraiantes. Esas mariscadas e percebadas que se mandaban os pintores de Altamira. Eses castelos erguidos no litoral e prelitoral a fins do s. VII d. C. e comezos do s. VIII d. C. que pon en entredito moitos prexuízos sobre o nacemento do reino de Asturias. Esas normativas das confrarías que aseguraban os enfermos agás aqueles que contraísen enfermidades venéreas. Esas aldeas vascas do s. IX d. C. adicadas á caza da balea. Esas necrópoles do século VI d. C. que comezan a agromar como zarrotas. Esas relacións atlánticas na Baixa Idade Media entre as elites comerciantes de Aquitania, S. de Inglaterra e N. da Península Ibérica. Esas escavacións inéditas en castros e xacementos romanos asturianos... Gracias a Nicolás, Valentín e Nacho, e a todo o equipo organizador de Gentes del Mar.

Fotografía: carnicería en Luanco. Real como a vida mesma.

1 comentario:

El d´Aveiga dijo...

Muchas gracias por divulgar nuestra actividad. Un saludo desde Asturias y nos vemos pronto...