5/1/09

Reverso


A anterior fotografía conta cun reverso manuscrito que nos pon na pista dun fenómeno histórico esencial no devalar das comunidades cuntenas: a emigración a América. Esta foto cruzou o Atlántico para palia-la morriña de emigrantes recén chegados a Río de Janeiro a finais da década de 1950. Segundo as parroquias e lugares contamos con diferentes destinos, destacando Brasil e Venezuela. Moitos canteiros pasáronse ao outro lado, converténdose en albaneis ou encofradores, outros entraron na hostelería e, sobre todo en Caracas e aledaños, algúns montaron puxantes negocios de marmolería. Antonio Sueiro, de Gontade (Brasil, Venezuela, Francia, Suiza...) contaba como viaxaba en avión por Sudamérica coas súas ferramentas de canteiro na equipaxe de man...