1/9/08

Mar e terra

No interior destas foxas documentamos restos do revestimento interno de arxila, carbóns, cerámica púnica, anacos de ferro, cerámica da 2ª Idade do Ferro coa súa típica decoración estampillada e, nalgún caso, coma o da fotografía, un depósito de cunchas con restos óseos e madeira carbonizada. Todo isto lévanos a pensar nun primeiro uso como silo e nunha posterior amortización simbólica de carácter ritual.

No hay comentarios: