8/1/08

Microtoponimia


O Catastro de Ensenada de mediados do século XVIII, escrito en castelán, rexistrou os nomes galegos de cada leira, lameiro, eido e cortiña deste país, así como de cada un dos lugares e aldeas do Reino de Galicia. Velaí o seu valor lingüístico i etimolóxico para coñece-la paisaxe cultural de, por exemplo, a parroquia de San Vicenzo de Cespón.
250 anos despois, nesta parada de autobús de Nine vemos como semanteñen as inercias históricas. Unha empresa galega, utilizando o castelán, cobra un servizo a unha manceha de aldeas que manteñen o seu nome dende época altomedieval. Todo un icono da paisaxe galega, da diglosia, do hábitat disperso, da permanencia dun xeito de estar no mundo.
Arqueoloxía da Paisaxe.

No hay comentarios: